Prečitajte je to Fakt dobre

21.06.2012 08:24

Je len logické, že za tieto rabovačky malo byť na Slovensku utratených minimálne 200 konkrétnych zločincov a zlodejov z ponovembrových vlád, parlamentov či z radov zlodejských privatizérov, skorumpovaných bankárov, vysokých štátnych úradníkov, pokiaľ si to doba vynúti, že tu začne platiť zákon o treste smrti. Táto očista bude základným krokom k demokratickému a právnemu štátu.
Preto  je nevyhnutné prijať zákon o treste smrti, ktorého súčasťou by boli aj verejné popravy tohto najzločineckejšieho odpadu slovenského národa podľa čínskeho modelu. Pri vyšetrovaní ich zločinov by vyšetrovatelia mali mať právo používať aj rôzne metódy mučenia. Či už fyzického, alebo psychického, pokiaľ by tento najzločineckejší a najzlodejskejší odpad slovenského národa odmietal spolupracovať pri vyšetrovaní. Pokiaľ bude niekto namietať, že by sa jednalo o porušovanie ľudských práv, tak treba konštatovať, že ľudské práva sa najhrubším spôsobom porušujú vtedy, keď nevinní slovenskí občania musia znášať politické a ekonomické dôsledky za zločiny týmito politikmi či rôznymi záujmovými skupinami napáchané. Súčasťou týchto verejných popráv by bolo aj  prepadnutie či zabavenie ich majetku.