FARIZEJI NOVODOBY

21.06.2012 08:34

Vrcholom farizejstva, pokrytectva a dvojtvárnosti je, keď takéto niečo hlásajú predstavitelia z politického subjektu KDH, a SDKÚ-DS  ktoré ja osobne považujem za Antikristovu organizáciu.                                                                                                                                                                                                                                                              ktorí cynicky zločiny proti ľudskosti cez ekonomiku považujú za ekonomické reformy,. zločiny proti ľudskosti a pokusné experimenty na vlastnom národe považoval za ekonomické reformy?.                                                                                                                                                                                                   Fašistické zločiny proti ľudskosti, ktoré ste zosofistikovali, realizujte sami na sebe, na svojich deťoch, na svojich rodičoch ktorí z Vás takéto zvery v ľudskej podobe vychovali, či na svojich priateľoch a známych.                                                                                                                                                                                                 Všimnime si prosím, či za celú dobu trvania ponovembrového Slovenska aspoň jeden politický subjekt o tomto hovoril vo svojom volebnom programe. Či mal snahu hľadať východiská a potrestať vinníkov. Nie, doposiaľ tak neurobil ani jeden. Pritom je tu ale jeden zvláštny paradox, stojaci za povšimnutie. Pokiaľ sa štátny majetok rozkrádal, tak to bolo všetko v poriadku. Neprotestoval dokonca ani Ústavný súd SR. Paradoxné ale je, že Ústavný súd protestuje, pokiaľ by sa mal zbojníkom nakradnutý majetok zobrať. Vraj je to protizákonné, protiústavné a proti ľudským právam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Ozaj, ktorá z týchto politických strán má vo svojom volebnom programe, že nakradnuté majetky budú zbojníkom nielen zabavené, ale že budú aj súdení a odsúdení? Ani jedna! !!!!!!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Toto by boli prvé a základné kroky, aby sa na Slovensku začal budovať nový stupeň demokracie pre všetkých, ale aj platenie zákonov pre všetkých. Malo by prísť aj k okamžitému zabaveniu nielen ich majetkov, ale aj majetkov ich najbližších rodinných príslušníkov, pokiaľ nepreukážu, ako ho získali .!!!!                                                                                                                                                                                                                                             pričom vedome a cynicky, systémom kolektívnej viny, ťarchu a následky preniesli na tých najslabších a najbezbrannejších. Dôchodcov, telesne a zdravotne postihnutých, občanov , ako aj sociálne odkázaných. Výsledkom bolo duševné vraždenie a sociálne samovraždy nevinných.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       finančným hodnotením zločincov, zlodejov, parazitných darmožráčov, sofistikovaných fašistov cez ekonomiku, teda, toho najsmradľavejšieho odpadu slovenského národa – členov ponovembrových vlád, parlamentov, a kadejakých finančných skupín.
Tí, tak veľmi dobre vedia koľko ľudského utrpenia evidujem. Taktiež dobre vedia ako nenávidím a pohŕdam našimi politikmi, lebo len a len politici sú v drvivej väčšine tými hlavnými vinníkmi všetkého zla a utrpenia nevinných. To čo oni samotní rozkradnú, alebo v ich mene sa rozkradne, tak samozrejme tieto peniaze potom chýbajú napr. aj v zdravotníctve.                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                Aj za ťažkých podmienok zavinených zločincami a zlodejmi z vysokej politiky snažia sa fungovať nielen na ľudskom ale aj, akoby na rodinnom princípe.  LEKÁRI, ZDRAVOTNÉ A SANITÁRNE SESTRY, AKO AJ OSTATNÝ PERSONÁL NEMOCNÍC: PRESTAŇTE BYŤ ZBABELÍ, VEĎ VAŠE ROZUMOVÉ SCHOPNOSTI VÁS PREDURČUJÚ K TOMU, ABY STE SI DOKÁZALI VYBOJOVAŤ SVOJE. NIE CUDZIE, ALE LEN SVOJE. ČO VÁM V SKUTOČNOSTI PATRÍ.
S obľubou hovorí o nevyhnutnosti reforiem, pričom ale nespomína, že od roku 1990 až po dnešok bola Slovenská republika a jej občania v mene konkrétnych predstaviteľov z ponovembrových vlád, parlamentov a legislatívy okradnutí minimálne o 900 miliárd korún... Z týchto stoviek a stoviek rozkradnutých miliárd, pokiaľ by tieto boli použité na zveľaďovanie slovenskej ekonomiky, ako to tvrdili politici vo svojich predvolebných programoch, sme tu mohli mať druhé Švajčiarsko. Nepamätám si, že Svetová banka by bola upozorňovala Slovenskú republiku na tieto ekonomické zločiny. Ako zlodejskej inštitúcii im takéto ekonomické drancovanie Slovenska vyhovovalo. Z tohto hľadiska možno úplne jednoznačne konštatovať, že pôžička od Svetovej banky, o ktorú požiadali ministri Mikloš a Zajac, je ďalším ekonomickým zločinom zo strany oboch menovaných ministrov s následnou snahou spôsobiť Slovenskej republike ďalšiu značnú škodu. Existuje tu taktiež dôvodné podozrenie, že ekonomické drancovanie Slovenska sa robí v spolupráci s cudzou štátnou mocou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Proces oddlžovania bánk v SR bol udaný vládou SR v rámci reštruktualizácie bankového sektora pred jeho privatizáciou prostredníctvom vytvorenia Konsolidačnej banky. Poskytovanie netransparentných úverov zo strany viacerých bankových subjektov je predmetom šetrenia orgánov činných v trestnom konaní. Uzavretie dohody o poskytnutí pôžičky nie je protiprávnym konaním.                                                                                                                                                                                                                                                                                           Politickí zločinci a ich lokajskí ochrancovia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Rudolf Zajac. V prvej polhodine, kde vlastne odpovedá len na otázky moderátora alebo moderátorky priznal, že u nás zomierajú ľudia, ktorých by bolo možné zachrániť, no na prístroje a vybavenie chýbajú peniaze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          “Zajacovo ministerstvo si pritom požičiava od Svetovej banky 2,7 miliardy nie však na zakúpenie prepotrebných prístrojov, či oddlženie nemocníc, ale na prípravu a propagáciu reformy...Prečo sa však práve pre toto zadlžovať voči zahraničiu?”  Škoda len, že nejako pozabudol povedať, že z tých rozkradnutých stoviek a stoviek miliárd o ktoré bol štát okradnutý v mene zločincov, zlodejov a sabotérov z ponovembrových vlád a parlamentov, by u nás nemuseli ľudia zomierať kvôli chýbajúcim prístrojom a vybaveniam.                                                                                                                                                                                                                          Možno úplne jednoznačne konštatovať,!!!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       že minister Zajac je nielen zločinec, ale aj vrah. Nielen on, ale aj jemu podobní politici tieto zločiny voči vlastnému obyvateľstvu páchali a páchajú vedome a v spolupráci s cudzou štátnou mocou, napr. so Svetovou bankou, ktorej sa vedome zadlžujú. Realita ponovembrového Slovenska nám taktiež ukazuje, že ekonomický fašizmus ktorý tu spolu s politickými zločincami a vlastizradcami realizuje Svetová banka, sú krutými, neľudskými a barbarskými pokusmi na väčšine bezbranného obyvateľstva.!!