Novinky

Naš projekt

22.08.2014 13:50
Hľadáme Dobrovoľníkov z celého Slovenska. Ktorí sa chcú a majú záujem zapojiť do dobrovoľnej činnosti. A to pomocou zbierok na činnosť a projekty pomoci. Konkrétne zriadenie chránených dielni a pracovísk pre Čiastočných invalidov, ďalej pomáhať nezamestnaným a aj bezdomovcom a to zriadením...

STRANKA

23.06.2012 13:40
 www.facebook.com/NezavisleSlovenskoNarodnyBlokwww.facebook.com/NezavisleSlovenskoNarodnyBlok necenzurovane.sk/  

Novinky

Prečitajte je to Fakt dobre

21.06.2012 08:24
Je len logické, že za tieto rabovačky malo byť na Slovensku utratených minimálne 200 konkrétnych zločincov a zlodejov z ponovembrových vlád, parlamentov či z radov zlodejských privatizérov, skorumpovaných bankárov, vysokých štátnych úradníkov, pokiaľ si to doba vynúti, že tu začne platiť zákon o...