Naš projekt

22.08.2014 13:50

Hľadáme Dobrovoľníkov z celého Slovenska. Ktorí sa chcú a majú záujem zapojiť do dobrovoľnej činnosti. A to pomocou zbierok na činnosť a projekty pomoci. Konkrétne zriadenie chránených dielni a pracovísk pre Čiastočných invalidov, ďalej pomáhať nezamestnaným a aj bezdomovcom a to zriadením vývarovni a pomáhať starým ľudom. Tiež vytvorením komunitných  záhrad a ovocných sadov. A vydávania vlastného časopisu. A tiež aj zriadenie vlastnej pekárne.  Ak mate chuť sa pridať a riešiť tieto problémy tak sa pridajte k nám. Len spoločnými silami dokážeme poraziť CHUDOBU.  NAPÍŠTE:  rudo37@azet.sk   alebo: rvarga36@gmail.com